SV Bergen – SV Leudal (ronde 1 Lisb)

Verslag 1 e ronde LiSB competitie SV Bergen -SV Leudal

Zondag 06 oktober 2019 is de LiSB competitie gestart met de eerste ronde van de LiSB competie. Met als bezoeker SV Leudal was het meteen een wedstrijd tegen een sterke tegenstander.

De bordindeling was als volgt:

SV Bergen SV Leudal
Bord 1 Vincent de Lange (z) Jan Broekhuis
Bord 2 Jack Vossen (w) Arthur Hendrickx
Bord 3 Chris Drissen (z) Jan Brandt
Bord 4 Jos Rongen (w) Hans Kivits
Bord 5 Piet van de Deyl (z) Leon van Duren
Bord 6 Norbert Bronold (w) Iwan Sentjens

Elke speler van Bergen had een speler met een hogere rating tegenover zich zitten. Iets na 13:00 werd de strijd gestart en op bord 2 en 4 werd in een hoog tempo gespeeld. Terwijl op de overige 4 borden na een uur maximaal 15 zetten afgewerkt waren was men hier al ver in het middenspel beland. Op bord 1 was Vincent beter uit de opening gekomen en kwam door rustig spel met elke zet iets beter te staan. Op bord 2 had Jack een pion tegen een loper kunnen ruilen omdat Arthur Hendrickx een aanval met schaak over het hoofd had gezien. Chris was matig uit de opening gekomen en had nog maar weinig ruimte om zijn stukken goed te plaatsen. Jos was al ver in het middenspel gekomen en bood een pion aan voor aanvalskansen. Op bord 5 had Piet een solide stelling opgebouwd en probeerde hij de pionnenstructuur van zijn tegenstander aan te vallen. Op bord 6 was de partij van Norbert in evenwicht. Na een uur schaken was gen enkele partij geëindigd.

Het eerste punt mocht SV Leudal rond 15:00 bijschrijven. Chris had zich laten insluiten en zag een stuk verlies en iets later ook een kwaliteitsverlies over het hoofd. Op bord twee had Jack naast zijn stuk winst ook nog een kwaliteit gewonnen en probeerde de pionnen van zijn tegenstander te veroveren. Nadat hij zijn toren tegen de loper en een pion kon ruilen was de wedstrijd gelopen. Na een loperoffer kon hij alle pionnen van de tegenstander nemen en hield hij 3 verbonden vrij pionnen over. Even later stond zijn tegenstander mat. Bergen stond weer gelijk met SV Leudal. Jos op bord 4 was met zijn aanval tegen de muur pionnen van de tegenstander vastgelopen en het gemis van zijn geofferde pion brak hem in een paardeneindspel op. Zijn tegenstander wist nog een pion te veroveren en Jos moest toen capituleren. Leudal nam dus een bordpunt voorsprong. Op bord 5 had Piet een toren geruild voor een loper, paard en een pion. Ook leek hij een licht voordeel in zijn pionnenstelling te hebben. Norbert bood goed tegenstand maar overschatte in een gecompliceerde stelling een zet met het paard van de tegenstander en gaf direct op. SV Leudal had het eerste matchpunt binnen.

Ondertussen had op bord 1 Vincent duidelijk het initiatief in de partij en bleef
geduldig zijn stelling opbouwen. Piet verloor zijn partij doordat hij een schaakzet met de loper over het hoofd zag en zo zijn toren verloor. Ook het tweede matchpunt was nu door SV Leudal gewonnen. Op het eerste bord was de strijd vol ontbrand en Vincent had een kwaliteit gewonnen. In het eindspel leek Jan Broekhuis een stuk te winnen maar de compensatie door de kwaliteit en goed opgebouwde stelling van Vincent zorgde ervoor dat Vincent weer snel een stuk en een pion won en de druk op de stelling van zijn tegenstander was groot. Jan Broekhuis moest zich om 17:15 gewonnen geven.

Aan het eind van de middag was het resultaat dus:

SV Bergen SV Leudal 4 – 2
Bord 1 Vincent de Lange (z) Jan Broekhuis 1 – 0
Bord 2 Jack Vossen (w) Arthur Hendrickx 1 – 0
Bord 3 Chris Drissen (z) Jan Brandt 0 – 1
Bord 4 Jos Rongen (w) Hans Kivits 0 – 1
Bord 5 Piet van de Deyl (z) Leon van Duren 0 – 1
Bord 6 Norbert Bronold (w) Iwan Sentjens 0 – 1

De volgende wedstrijd is op 10 november 2019 in Sittard tegen GESS.